o be Number One Idol ประจำปี 2560

 ขอแสดงความยินดีครับ นักเรียนของวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลในการ ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be Number One Idol ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยส่งนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกทั้งหมด 4 คน ผลปรากฏดังนี้

ฝ่ายหญิง 
รางวัลชนะเลิศ นางสาวแจสมิน แมร์ เคิร์ก
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสิตานัน นันท์ธนะ


ฝ่ายชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายชาญวิทย์ จิตสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายเกียรติศักดิ์ เดชเส้ง


โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 คนจะเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา เพื่อเข้าแข่งขัน To be Number One Idol ระดับภาคใต้ เดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า ณ จังหวัดภูเก็ต

Last modified on 18/08/2017

Share this article

K2_AUTHOR

Super User