การประกวดหนังสั้น

แสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดหนังสั้นเรื่องปริญญา โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 

ผู้ควบคุมทีม อ.ตะวัน อ.นภวรรณ อ.จันทร์ทิพย์ 

 

Last modified on 27/07/2017

Share this article

K2_AUTHOR

Super User