ข่าวประชาสัมพันธ์ |#c874a5

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับการจัดระดับคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพที่ 64

จากจำนวนวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 879 วิทยาลัย

 

69861978 2469211493163730 2890386258607996928 o

69580037 2469211453163734 7909484576857128960 o

70189417 2469211419830404 6462322370404155392 n

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาสาขาการบัญชี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แข่งขันทักษะทางการบัญชี ACC QUIZ ครั้งที่ 17

คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

และในวันนี้ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์กมรา สะเตโช มอบรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท

และเป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับทางวิทยาลัย

69066328 2444393875645492 1212061632314736640 o

69205062 2444394718978741 687729061291622400 o

69108690 2444391925645687 3828481307319468032 o

วงดนตรี Basilisk จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นสมัยที่ 2

จากการประกวดวงดนตรีสากล Sprite Music Contest #15 2019

รับถ้วยรางวัลจากนายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท จัดโดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน

ณ เวทีกลาง งานเกษตรภาคใต้ มอ.หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

ขอชื่นชมนักดนตรีคนเก่งของวิทยาลัยทุกคน รวมไปถึงทีมครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน

 

69242393 2439249679493245 4563109599007211520 o69318354 2439248386160041 6717766529586298880 o

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2562

ได้รับโล่รางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนรวม 494 คะแนน

รางวัลดังนี้ ?

รางวัลชนะเลิศ โปรแกรมการออกแบบ Web Design ด้แก่ นางสาว กัญญารัตน์ ตรีผอง

รางวัลชมเชย โปรแกรมการออกแบบ Web Design ได้แก่ นาย เฉลิมวัฒน์ ตั้งหิรัญเสถียร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรมการทดสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ Mutiple Choice ได้แก่ นาย โสภณ เย็นสวัสดิ์ ระดับชั้น ปวส.2/10 IT

 

 

67810601 2406563519428528 8734464884370046976 o67677429 2414861231932090 2346073443889315840 o67583065 2406563159428564 673687786703814656 o

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร ยินดี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตลดา กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับรางวัล

"สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน"

จากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนายอานนท์ รุ่งสิริเมธากุล (เจมส์) นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

คว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 6 ฝ่ายชาย ระดับประเทศ จากการการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

TO BE NUMBER ONE IDOL 9 ประจำปี 2562 เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล เข็ม To be numberone idol#9 ระดับประเทศ

จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ

ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม. เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

และทรงขับร้องเพลงและร่วมแสดงคอนเสิร์ต การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562

56850378 2236281263123422 1613792562282233856 n59219980 2236281156456766 2386547733923102720 n

 

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลนักเรียนดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้แก่

1. นาย ชาญวิทย์ จิตสุวรรณ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาว ภคนันท์ ชูสถิตย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาภาษาต่างประเทศ
3. นางสาว นัทรี หมัดหลี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาการบัญชี
4. นางสาว ปิ่นมณี เพ็งหนู นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาการตลาด

 

ขอแสดงความยินดีกับ นักร้อง และ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้. ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา. 2561 ณ จังหวัดสตูล

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R
1. นางสาวธนภัทร จิตรมุ่ง
2. นายณัฐวุฒิ แซ่ก๊ก
3. นายศุภกฤต อุตะมะ
4. นายวิรวัฒน์ ลิม
5. นายวรวัฒน์ ใส่เกื้อ
6. นายอรรถพล ศรีวิโรจน์

รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
1. นางสาวรัตติยา สิงหเดช

ทั้งสองรายการเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ ในพิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้. ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา. 2561. ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

และทั้งสองรายการ ได้เป็นตัวแทนในการแข่งระดับชาติต่อไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 62 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ฝากเป็นกำลังใจให้กับคนเก่งของเราต่อไป

48359282 2035698793181671 8186319021793083392 o

48270525 2035698653181685 5348405564051292160 o

ขอแสดงความยินดีกับ น้อง เจมส์ นายอานนท์ รุ่งสิริเมธากุล นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/8 สาขาการตลาด

ได้เข้าร่วมประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 9 ของจังหวัดสงขลา

และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา ไปชิงแชมป์ ในระดับภาคต่อไป

ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ

#tobenumberone 
#idol 
#tobenumberoneidol 
#hatyai #songkhla #uspcollege

48062848 2033396920078525 921058322197512192 o

48414124 2033396840078533 1021662528037453824 o

Page 1 of 4