ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

พิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมอาคารจันทราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 

 

ปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงสังสรรค์

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และปวส.(พ.)2

"The Mass&Beautiful Party Night'2016"

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560

โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จัดกิจกรรมไอซ์สเก็ตการกุศล "รักนี้ พี่ให้น้อง แด่พ่อหลวง"

ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ

เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ณ Sub Zero Ice Skate Club ชั้น 3

Central Festival Hatyai

 

 ---------------------------------------------------

 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 4

Page 10 of 18