ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์สุพจน์  จันทราช ผู้รับใบอนุญาต รับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น"

และ อาจารย์ชญากานท์ ทองอ่อน ครูผู้สอนสาขาการตลาด

รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ในพิธีรำลึกบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562

จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

Last modified on 17/01/2019