กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ วันที่ 12 มกราคม 2562