Powered by EverLive.net

ร่วมลงนาม MOU กับบริษัทแคนนอน(ประเทศไทย)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ร่วมลงนาม MOU เพื่อจัดการศึกษาทวิภาคี กับบริษัทแคนนอน(ประเทศไทย)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

   

 

Last modified on 14/06/2018

Share this article

K2_AUTHOR

Super User