Powered by EverLive.net

นักศึกษา กยศ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหรียญ

งาน กยศ. วิทยาลัย นำนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ

กองทุน กยศ. ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 โดยให้นักศึกษา กยศ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหรียญ

Share this article

K2_AUTHOR

Super User