นักศึกษา กยศ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหรียญ

งาน กยศ. วิทยาลัย นำนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ

กองทุน กยศ. ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 โดยให้นักศึกษา กยศ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหรียญ

Share this article

K2_AUTHOR

Super User