วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพัน ระหว่างพ่อกับลูก

และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับสถาบันครอบครัว

 

Last modified on 01/12/2017