Sprite Music Contest ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับวง " Icarus " จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวที Sprite Music Contest ครั้งที่ 13

 

Last modified on 21/08/2017

Share this article

K2_AUTHOR

Super User