พิธีไหว้ครู 2560

พิธีไหว้ครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

Share this article

K2_AUTHOR

Super User