พิธีไหว้ครู 2560

พิธีไหว้ครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

Share this article

About Author

Super User