ถวายเทียนพรรษา 2560

วิทยาลัยร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 ณ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Share this article

About Author

Super User