พิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมอาคารจันทราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 

 

Share this article

K2_AUTHOR

Super User