Super User

Super User

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาสาขาการบัญชี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แข่งขันทักษะทางการบัญชี ACC QUIZ ครั้งที่ 17

คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

และในวันนี้ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์กมรา สะเตโช มอบรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท

และเป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับทางวิทยาลัย

69066328 2444393875645492 1212061632314736640 o

69205062 2444394718978741 687729061291622400 o

69108690 2444391925645687 3828481307319468032 o

Thursday, 22 August 2019 07:25

Sprite Music Contest #15 2019

วงดนตรี Basilisk จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นสมัยที่ 2

จากการประกวดวงดนตรีสากล Sprite Music Contest #15 2019

รับถ้วยรางวัลจากนายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท จัดโดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน

ณ เวทีกลาง งานเกษตรภาคใต้ มอ.หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

ขอชื่นชมนักดนตรีคนเก่งของวิทยาลัยทุกคน รวมไปถึงทีมครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน

 

69242393 2439249679493245 4563109599007211520 o69318354 2439248386160041 6717766529586298880 o

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2562

ได้รับโล่รางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนรวม 494 คะแนน

รางวัลดังนี้ ?

รางวัลชนะเลิศ โปรแกรมการออกแบบ Web Design ด้แก่ นางสาว กัญญารัตน์ ตรีผอง

รางวัลชมเชย โปรแกรมการออกแบบ Web Design ได้แก่ นาย เฉลิมวัฒน์ ตั้งหิรัญเสถียร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรมการทดสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ Mutiple Choice ได้แก่ นาย โสภณ เย็นสวัสดิ์ ระดับชั้น ปวส.2/10 IT

 

 

67810601 2406563519428528 8734464884370046976 o67677429 2414861231932090 2346073443889315840 o67583065 2406563159428564 673687786703814656 o

Tuesday, 13 August 2019 11:36

กีฬาสี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร ยินดี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตลดา กรุงเทพมหานคร

Page 1 of 22